Walinga Agri-Vac е машина за товарене и разтоварване на големи количества зърно и гранулати (13 - 178 т/час) чрез пневматичен способ. Задвижване – ПТО, електрически или бензинов двигател. Обслужва се от един оператор и нямате нужда от шнекове и елеватори10 продукта